Zasady anulowania rezerwacji

Zasady anulowania i formularz rezygnacji

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższym zastrzeżeniem, na mocy którego konsumentami są wszelkie osoby fizyczne, które zawierają transakcje prawne w celach, które w głównej mierze nie mogą być przypisane ich działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej:

A. Zasady anulowania rezerwacji

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować (ZSL International Logistics GmbH, Koneser Polnische Feinkost , Poensgengstraße 13, 41334 Nettetal) w formie jasnego oświadczenia ( np. list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) informujący o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego formularza anulowania próbki, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz komunikat dotyczący prawa do odwołania przed upływem terminu anulowania.

Konsekwencje anulowania

Jeśli anulujesz tę umowę, dokonaliśmy wszystkich płatności, które od ciebie otrzymaliśmy, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, którą oferujemy musi) spłacić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczysz dowodu,

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie są konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie istnieje w przypadku umów na dostawę towarów, które mogą szybko zepsuć się lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go.

On

ZSL International Logistics GmbH

Koneser Polnische Feinkost

Poensgenstraße 13

41334 Nettetal
Niemcy
Tel: 015120461129
E-mail: info@koneser-feinkost.de 

Ja / my (*) niniejszym odwołujemy zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione w dniu (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

________________________________________________________
Nazwa konsumenta (-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta (-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

_________________________
data

(*) Niepotrzebne skreślić

Product added to wishlist

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.